Tercüme

Amazon Service

Demo

Image preview of a YouTube video
Watch on YouTube https://edtechbooks.org/-woVA

Maliyet

Bu özellik metnin otomatik çevirisini oluşturmak için bir Amazon hizmeti kullandığından, yapılan her ilk çeviri için tek seferlik bir ücret ödemeliyiz. Bu kabaca bölüm başına eşdeğerdir.

This content is provided to you freely by BYU-I Books.

Access it online or download it at https://books.byui.edu/userguide/translation/tr.